Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

ÚOCHB

Skupina Ivy Pichové

Virové a mikrobiální proteiny
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje hlavně na funkční a strukturní studie klíčových proteinů viru hepatitidy B a mykobakterií a jejich interakce s buněčnými proteiny, dále pak na proteiny patogenních kvasinek a ve spolupráci s chemickými ekology také na enzymy zapojené v biosyntéze hmyzích feromonů.

Výzkumné projekty zahrnují proteinové inženýrství, purifikaci a charakterizaci proteinů, enzymologii, NMR a rentgenovou proteinovou strukturní analýzu, izolaci a analýzu komplexů buněčných a patogenních proteinů, škálu molekulárně biologických metod a elektronovou mikroskopickou analýzu. Naše úzká spolupráce s organickými chemiky umožňuje multioborový výzkum zaměřený na identifikaci a charakterizaci enzymů zapojených do metabolizmu léčiv a testování potenciálních inhibitorů.

Skupina je členem Výzkumného centra Gilead Science & ÚOCHB, projektů NPU 1 a OPVVV.

image
Cellular Localization of Carbonic Anhydrase Nce103p in Candida albicans and Candida parapsilosis
Jiří Dostál
Romana Hadravová
Martin Hubálek
Olga Heidingsfeld
Iva Pichová
International Journal of Molecular Sciences 21 (3): 850 (2020).
Analysis of nucleotide pools in bacteria using HPLC-MS in HILIC mode
Eva Zborníková
Zdeněk Knejzlík
V. Hauryliuk
Libor Krásný
Dominik Rejman
Talanta 205 : Early View (2019).
Catabolism of 8-oxo-purines is mainly routed via the guanine to xanthine interconversion pathway in Mycobacterium smegmatis
Zdeněk Knejzlík
Klára Herkommerová
Iva Pichová
Tuberculosis 119 (-): Early View (2019).