ÚOCHB

Skupina Ivy Pichové

Virové a mikrobiální proteiny
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje hlavně na funkční a strukturní studie klíčových proteinů viru hepatitidy B a mykobakterií a jejich interakce s buněčnými proteiny, dále pak na proteiny patogenních kvasinek a ve spolupráci s chemickými ekology také na enzymy zapojené v biosyntéze hmyzích feromonů.

Výzkumné projekty zahrnují proteinové inženýrství, purifikaci a charakterizaci proteinů, enzymologii, NMR a rentgenovou proteinovou strukturní analýzu, izolaci a analýzu komplexů buněčných a patogenních proteinů, škálu molekulárně biologických metod a elektronovou mikroskopickou analýzu. Naše úzká spolupráce s organickými chemiky umožňuje multioborový výzkum zaměřený na identifikaci a charakterizaci enzymů zapojených do metabolizmu léčiv a testování potenciálních inhibitorů.

Skupina je členem Výzkumného centra Gilead Science & ÚOCHB, projektů NPU 1 a OPVVV.

image
Phosphofructokinases A and B from <i>Mycobacterium tuberculosis</i> Display Different Catalytic Properties and Allosteric Regulation
Phosphofructokinases A and B from Mycobacterium tuberculosis Display Different Catalytic Properties and Allosteric Regulation
International Journal of Molecular Sciences 22 (3): 1483 (2021)
Tuberculosis (TB) remains one of the major health concerns worldwide. Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of TB, can flexibly change its metabolic processes during different life stages. Regulation of key metabolic enzyme activities by intracellular conditions, allosteric inhibition or feedback control can effectively contribute to Mtb survival under different conditions. Phosphofructokinase (Pfk) is one of the key enzymes regulating glycolysis. Mtb encodes two Pfk isoenzymes, Pfk A/Rv3010c and Pfk B/Rv2029c, which are differently expressed upon transition to the hypoxia-induced non-replicating state of the bacteria. While pfkB gene and protein expression are upregulated under hypoxic conditions, Pfk A levels decrease. Here, we present biochemical characterization of both Pfk isoenzymes, revealing that Pfk A and Pfk B display different kinetic properties. Although the glycolytic activity of Pfk A is higher than that of Pfk B, it is markedly inhibited by an excess of…
Desaturase specificity is controlled by the physicochemical properties of a single amino acid residue in the substrate binding tunnel
Computational and Structural Biotechnology Journal 18: 1202-1209 (2020)
Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase Is Dispensable for Mycobacterium smegmatis Viability
Journal of Bacteriology 202 (5): e00710-19 (2020)
Hepatitis B Core Protein Is Post-Translationally Modified through K29-Linked Ubiquitination
Cells 9 (12): 2547 (2020)