Karbonátanhydrázy rodu Candida jako cíle pro vývoj specifických antimykotik

Candida albicans a Candida parapsilosis patří mezi oportunistické lidské patogeny, jež jsou běžně přítomné v mikroflóře zdravých jedinců. Pro pacienty s omezenou imunitou ale tyto kvasinky představují nebezpečnou hrozbu. Patogenní kvasinky rodu Candida jsou schopné se rozmnožovat v rozmanitých prostředích, mezi které patří lidská kůže, střeva, krev a sliznice. Tato prostředí se liší mimo jiné koncentrací CO2, která je například v krevním oběhu 150krát vyšší než ve vzduchu

Aby se kvasinky rodu Candida s tímto rozdílem vypořádaly, produkují enzym karbonátanhydrázu (CA, EC 4.2.1.1), který katalyzuje reverzibilní konverzi CO2 na hydrogenuhličititan. CA hraje zásadní roli pro přežívání kvasinek na kůži a neživých površích.

Kvasinkové CA nejsou strukturně příbuzné s lidskými CA a díky tomu představují ideální cíl profylaktického zásahu. Náš výzkum se zaměřuje na strukturně-funkční analýzu CA kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis a na vývoj inhibitorů, které by se mohly stát složkou např. kožních léčivých přípravků či desinfekčních prostředků.

Publikace projektu

Lidé

Jiří Dostál, Olga Heidingsfeld, Magdalena Škrlová, Elena Dolejší